Biroul Notarului Public Stoica Andrei din Constanta

Biroul Notarului Public Stoica Andrei vă oferă toate serviciile şi consultanţa în domeniu, în conformitate cu Legea 36/1995 a Notarilor Publici, la sediul biroului, cat si in afara acestuia - la solicitarea clientului - cu respectarea competenţei teritoriale, in timpul orelor de program sau in afara acestora - cu o programare prealabila.

Notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public şi are statutul unei funcţii autonome.

Actul îndeplinit de notarul public, purtând sigiliul şi semnătura acestuia, este de autoritate publică şi are forţa probantă prevăzută de lege.

Notarii publici, au obligaţia să verifice ca actele pe care le instrumentează să nu cuprindă clauze contrare legii şi bunelor moravuri, să ceară şi să dea lămuriri părţilor asupra conţinutului acestor acte spre a se convinge că le-au înţeles sensul şi le-au acceptat efectele, în scopul prevenirii litigiilor.

Activitatea notarială se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.

În conformitate cu Legea 36/1995 a Notarilor Publici, notarul public îndeplineşte următoarele acte notariale:

    > procedura divorţului;

    > redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, la solicitarea părţilor;

    > autentificarea înscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat;

    > procedura succesorală notarială;

    > certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;

    > legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum şi a sigiliilor;

    > darea de dată certă înscrisurilor prezentate de părţi;

    > primirea în depozit a înscrisurilor şi documentelor prezentate de părţi;

    > actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin şi al cecurilor;

    > legalizarea copiilor de pe înscrisuri;

    > efectuarea şi legalizarea traducerilor;

    > eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit;

    > orice alte acte şi operaţiuni prevăzute de lege.

De asemenea, daca solutia potrivita presupune aportul unor specialisti in alte domenii, colaborarea cu avocati, experti evaluatori, experti cadastrali, firme de traduceri autorizate, constituie un sprijin in realizarea proiectelor clientilor noştrii.